Logo en naam

Het logo is opgebouwd uit de zencirkel  en de Japanse kanji voor Bushin.

De cirkel (Enso) is het symbool van verlichting, kracht, het universum, het “alles”, de leegte.
Het is een expressie van het moment, het “nu”. De open Enso staat dan ook voor de charme van de imperfectie van de dingen in het leven en het ophouden met streven naar perfectie. Het laat ons zien dat alle dingen perfect zijn zoals ze zijn en helpt ons bij de acceptatie van ‘dat wat is’..

enso11

Bushin is opgebouwd uit twee woorden; Bu wat staat voor de krijger, dapper, gevecht, krijgsman en Shin staat voor geest, spirit, mind of hart.

Bushin2

 

Er is een progressie van Bujutsu (martiale technieken) naar Budo (martiale weg) en uiteindelijk naar Bushin (martiale geest). De technieken zijn slechts een manier om de hogere niveaus van ethisch gedrag en spiritueel inzicht te verkrijgen.

Kernwaarden

In deze dojo heb ik voor ogen dat we trainen omdat we dit leuk vinden. We houden van budo en aikido en dit dragen we uit. Dit is onze passie. Het staat voor respect en compassie voor onszelf, de dojo en anderen om ons heen maar ook voor discipline in het trainen. We dragen zorg voor onszelf en laten anderen ook voor zichzelf zorgen.

Het proces van ontwikkelen in budo is deels een zoektocht naar de kern van wie we zijn en daarom is voor mij oprechtheid een belangrijke waarde. Fouten maken mag en ieder mag zichzelf zijn en daarnaast dagen we onszelf en anderen uit om te groeien en te ontwikkelen.